Identificación e titularidade

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, o titular expón os seus datos de identificación.

 • Titular: AREAZOS, SL
 • Rexistro mercantil: Inscrito no Rexistro Mercantil de Pontevedra, Tomo 2937, Libro 2937, Folio 70, Folla PO 34536
 • CIF: B-36461614
 • Enderezo: Lg. Mouteira, 10 – Berres. Á Estrada. 36688 – PONTEVEDRA
 • Correo electrónico: info@atalantamadera.com
 • Páxina web https://atalantamadera.es

Propósito

A finalidade do sitio https://atalantamadera.es é a comercialización en liña de produtos artesanais de madeira.

Condicións de uso

O uso do sitio web dálle a condición de Usuario e implica a plena aceptación de todas as cláusulas e condicións de uso incluídas nas páxinas:

 • Aviso legal
 • Política de Privacidade
 • Política de cookies

Se non está satisfeito con todas e cada unha destas cláusulas e condicións, abstéñase de usar este sitio web.

O acceso a este sitio web non implica, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial co propietario.

A través deste sitio web, o propietario facilita o acceso e uso de varios contidos que o propietario ou os seus colaboradores publicaron a través de Internet.

Para tal efecto, está obrigado e comprometeuse a non utilizar ningún dos contidos do sitio web con fins ou efectos ilegais, prohibidos neste aviso legal ou pola lexislación vixente, prexudiciais para os dereitos e intereses de terceiros ou que de calquera xeito pode danar, desactivar, sobrecargar, deteriorar ou impedir o uso normal do contido, equipos informáticos ou documentos, ficheiros e todo tipo de contido almacenado en calquera equipo informático propiedade ou contratado polo propietario, outros usuarios ou calquera usuario de Internet.

Comentarios

O propietario resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios que infrinxan a lexislación vixente, lesionen os dereitos ou intereses de terceiros ou que, ao seu xuízo, non sexan adecuados para a súa publicación.

O propietario non será responsable das opinións expresadas polos usuarios a través do sistema de comentarios, redes sociais ou outras ferramentas de participación, de acordo co establecido na normativa aplicable.

Maioría

Debe ter polo menos 18 anos de idade para usar os servizos ofrecidos polo propietario ou a maioría de idade requirida polo seu país para rexistrarse ou utilizar o sitio web. Se reside noutro país que non sexa a rexión europea, debe ter polo menos 13 anos para usar o sitio web ou a maioría de idade requirida polo seu país para rexistrarse ou utilizar o sitio web.

Ademais de ter a idade mínima requirida para usar o sitio web segundo a lexislación aplicable, se non ten a idade suficiente para aceptar as nosas condicións no seu país, o seu pai, nai ou titor debe aceptar as nosas condicións no seu nome.

Medidas de seguridade

Os datos persoais que proporcione ao propietario pódense almacenar ou non en bases de datos automatizadas, cuxa titularidade corresponde exclusivamente ao propietario, que asume todas as medidas técnicas, organizativas e de seguridade que garantan a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nela de conformidade co disposto na normativa vixente de protección de datos.

Non obstante, debes ter en conta que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son totalmente fiables e que, polo tanto, o propietario non pode garantir a ausencia de virus ou outros elementos que poidan causar alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do Usuario ou nos seus documentos e arquivos electrónicos contidos nel, aínda que o Titular poña todos os medios necesarios e toma as medidas de seguridade adecuadas para evitar a presenza destes elementos nocivos.

Información persoal

Podes consultar toda a información relativa ao tratamento de datos persoais que o propietario recolle na páxina da Política de privacidade.

Contidos

O propietario obtivo a información, o contido multimedia e os materiais incluídos no sitio web a partir de fontes que considera fiables, pero, aínda que tomou todas as medidas razoables para garantir que a información contida sexa correcta, o propietario non garante que sexa exacta., completa ou actualizada. O propietario declina expresamente calquera responsabilidade por erros ou omisións na información contida nas páxinas deste sitio web.

Está prohibido transmitir ou enviar a través do sitio web calquera contido ilegal ou ilícito, virus informáticos ou mensaxes que, en xeral, afecten ou vulneran os dereitos do propietario ou de terceiros.

Os contidos do sitio web son só con fins informativos e en ningún caso deben usarse ou considerarse como unha oferta de venda, solicitude de oferta de compra ou recomendación para realizar calquera outra operación, salvo indicación expresa.

O propietario resérvase o dereito de modificar, suspender, cancelar ou restrinxir o contido do sitio web, as ligazóns ou a información obtida a través do sitio web, sen necesidade de aviso previo.

O propietario non se fai responsable dos danos que puidesen derivarse do uso da información do sitio web ou contida nas redes sociais do propietario.

Política de cookies

Na páxina de Política de cookies pode consultar toda a información relacionada coa política de recollida e tratamento de cookies.

O propietario só obtén e conserva a seguinte información sobre os visitantes do sitio web:

 • O nome de dominio (PSI) e / ou enderezo IP do provedor que lles dá acceso á rede.
 • A data e hora de acceso ao sitio web.
 • O enderezo de internet de orixe da ligazón ao sitio web.
 • O número de visitantes diarios a cada sección.
 • A información obtida é completamente anónima e en ningún caso pode asociarse a un usuario específico e identificado.

Ligazóns de interese a outros sitios web

O propietario pode proporcionarlle acceso a sitios web de terceiros a través de ligazóns para informar sobre a existencia doutras fontes de información en Internet nas que pode ampliar a información ofrecida no sitio web.

Estas ligazóns a outros sitios web non supoñen en ningún caso ningunha suxestión ou recomendación para que visite as páxinas web de destino, que están fóra do control do propietario, polo que o propietario non se fai responsable do contido dos sitios web enlazados nin do resultado. consegues seguindo as ligazóns.

Do mesmo xeito, o propietario non se fai responsable das ligazóns situadas nos sitios web enlazados aos que proporciona acceso.

O establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre o propietario e o propietario do sitio onde se establece a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte do propietario dos seus contidos ou servizos.

Se accedes a un sitio web externo desde unha ligazón que se atopa no sitio web, deberías ler a política de privacidade das compras adxuntas que cumpran os requisitos aplicables.

Propiedade intelectual e industrial

Todos os dereitos reservados.

Todo acceso a este sitio web está suxeito ás seguintes condicións: está prohibida expresamente a reprodución, almacenamento permanente e difusión dos contidos ou calquera outro uso que teña unha finalidade pública ou comercial sen o previo consentimento expreso e por escrito do propietario.

Limitación de responsabilidade

A información e servizos incluídos ou dispoñibles a través deste sitio web poden incluír imprecisións ou erros tipográficos. Periódicamente, o propietario incorpora melloras e / ou cambios na información contida e / ou nos servizos que pode introducir en calquera momento.

O propietario non declara nin garante que os servizos ou contidos se interrompan ou que estean libres de erros, que se corrixan os defectos ou que o servizo ou o servidor que o pon á disposición están libres de virus ou outros compoñentes prexudiciais sen prexuízo ao feito de que o propietario fai todo o posible para evitar este tipo de incidentes.

O propietario declina calquera responsabilidade en caso de interrupcións ou mal funcionamento dos servizos ou contidos ofrecidos en Internet, calquera que sexa a súa causa. Do mesmo xeito, o propietario non se fai responsable dos cortes de rede, das perdas comerciais como consecuencia de devanditas caídas, de cortes temporais de enerxía eléctrica ou de calquera outro tipo de danos indirectos que poidan ser causados por causas alleas ao control do propietario.

Antes de tomar decisións e / ou accións baseadas na información incluída no sitio web, o propietario recomenda comprobar e contrastar a información recibida con outras fontes.

Dereito de exclusión

O propietario resérvase o dereito de denegar ou retirar o acceso ao sitio web e aos servizos ofrecidos sen previo aviso, por petición propia ou por un terceiro, a aqueles usuarios que incumpran algunha das condicións deste aviso legal.

Xurisdicción

O presente aviso legal réxese integramente pola lexislación española.

Mentres non exista ningunha norma que obrigue ao contrario, para calquera dúbida que xurda sobre a interpretación, aplicación e cumprimento deste Aviso Legal, así como as reclamacións que poidan derivarse do seu uso, as partes acordan sometelas aos xuíces e tribunais da provincia de Pontevedra , renunciando expresamente a calquera outra xurisdición que lles poida corresponder.

Contacto

Se tes algunha dúbida sobre estas Condicións legais ou queres facer algún comentario sobre este sitio web, podes enviar un correo electrónico ao enderezo de correo electrónico info@atalantamadera.com